__________
 

Oficiálne stránky fakulty
 
Web   Facebook   Twitter

__________
 

Stránky pre zamestnancov
 
NextMail - prístup k fakultným poštovým schránkam (webmail)
 
NextCloud - vzdialený prístup k úložisku dokumentov
 
Správa hesiel - nastavenie hesla a dvojfaktorovej autentifikácie

__________
 

Helpdesk - podpora pre zamestnancov
 
CePIT UK - podpora centrálnych služieb UK
 
Centrum IT - podpora fakultných služieb
 
Nastavenie pošty - technické parametre / nastavenie klientov pre prístup k fakultným schránkam elektronickej pošty (univerzálne nastavenie platné pre MS Windows, MacOS, GNU/Linux, iOS, Android,...)